China

BEIJING - Beijing Backbone Industry Genetical Co., Ltd

BEIJING - Beijing Backbone Industry Genetical Co., Ltd
AddressRm 17B-C, Bldg 5
 2 Dajiaoting Middle Road, ChaoYang District
 Beijing, 100022
  
Contact InformationChen Jian
 Phone: (86) 400 7799 777
 Fax: (86) 10 8795 2300
 zhongheng.beijing@beam.cn